:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น

19 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

อ่างเก็บน้ำแม่โก๋น เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เป็นสถานที่พักผ่อนชมทิวทัศน์อันสวยงาม ตกปลาทานอาหารเย็นที่ได้บรรยากาศแบบธรรมชาติ นิยมนำอาหารไปทานเป็นครอบครัว หรือเป็นกลุ่ม


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร