:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: เตาอบถ่านสะอาด

19 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

 

นายพงษ์ศักดิ์  เมฆมณเทียร

บ้านเลขที่ 32 หมู่ที่ 5 บ้านสันกลาง ตำบลป่าไหน่  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 063-5787504

                                                                        เตาอบถ่านสะอาด

            ใช้การเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูง อบให้ไม้ท่อนในเตาเป็นถ่านไม้โดยไม่มีเปลวเพลิง ทำให้ได้ถ่านไม้ที่มีความแกร่ง,

            ติดไฟทนทาน, ไร้ควัน ไร้เขม่า และยังได้ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้ซึ่งเกิดจากการควบแน่นของควันไฟเพื่อใช้            ประโยชน์ในครัวเรือน ภาคการเกษตรและปศุสัตว์


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร