:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลัก

3 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 17.00 น.
นายสวาท เนรวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าไหน่ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร