:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่ สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี ๒๕๖๕

19 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙:๐๐ น.
การประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าไหน่
สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไหน่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร