:
เทศบาลตำบลป่าไหน่ ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 053-017567-8 / โทรสาร (FAX) : 053-017567-8 ต่อ18

ชื่อ: ทำความสะอาดประปาหมู่บ้าน ของบ้านสันต๊ะผาบหมู่ที่10 ตำบลป่าไหน่

17 ม.ค. 2565

รายละเอียด: วันที่ 17 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลป่าไหน่ ได้ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ เพื่อทำความสะอาดประปาหมู่บ้าน ของบ้านสันต๊ะผาบหมู่ที่10 ตำบลป่าไหน่


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร